9.1 Introduccióadjectiu
adjectiu adverbial
adjectiu qualificatiu
adjectiu relacional
epítet

Els adjectius es caracteritzen pel fet d’atribuir propietats a les entitats de l’univers del discurs designades pels noms o classificar-les de maneres diverses.GIEC En el sintagma nominal una camisa blanca, l’adjectiu qualificatiu blanca expressa una propietat de l’objecte designat pel nom camisa; en el sintagma un problema cardiovascular, l’adjectiu relacional cardiovascular indica a quina classe de problema ens estem referint. A més, hi ha adjectius semànticament propers a adverbis, com probable en el sintagma una hipòtesi probable, que expressa un valor modal.

La tradició gramatical ha considerat que són adjectius els mots tònics que poden modificar directament un nom. Des d’aquest punt de vista, els adjectius s’han classificat en determinatius i qualificatius. Pertanyen a la primera classe els demostratius, els possessius i els quantificadors quan modifiquen explícitament un nom: aquesta camisa, la meva camisa, alguna camisa, més camises. Pertanyen a la segona classe la resta d’adjectius: camisa nova, energia eòlica. Els uns i els altres presenten, de fet, propietats ben diferents, per la qual cosa només considerarem adjectius els qualificatius de la tradició gramatical. Determinants i quantificadors es consideraran a banda, com a especificadors nominals.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona