9. L'adjectiu i el sintagma adjectival

9.2 Característiques de l'adjectiu i classesEls adjectius són paraules que atribueixen propietats o altres característiques a entitats del discurs o que les classifiquen, i poden funcionar com a modificadors del nom dins del sintagma nominal.

Morfològicament, presenten flexió de gènere i nombre i concorden, també en gènere i nombre, amb el nom amb què es relacionen. Pel que fa al nombre, tenen formes diferents per al singular (blanc, cardiovascular) i per al plural (blancs, cardiovasculars), excepte en alguns casos, incloent-hi adjectius amb la forma de singular acabada en ‑s: triangle/triangles isòsceles, problema/problemes estàndard; far/fars antiboira. Respecte al gènere, no tots els adjectius tenen formes diferents per al masculí i el femení i per això es parla d’adjectius variables i d’adjectius invariables. Els variables tenen una forma per al masculí (un cavall blanc) i una altra per al femení (una flor blanca). Els invariables, en canvi, tenen la mateixa forma per als dos gèneres (un trastorn cardiovascular, una patologia cardiovascular).

Des del punt de vista sintàctic, els adjectius funcionen com a modificadors del nom i s’integren dins el sintagma nominal (una camisa blanca) i alguns també poden funcionar com a predicat no verbal, és a dir, com a atribut (La camisa és blanca) o com a predicatiu (La camisa la vaig comprar blanca). Com a modificadors del nom, en general, van posposats al nom, però en alguns casos poden anar anteposats: una brillant idea, una magnífica exposició.

Els adjectius es poden classificar tenint en compte el seu significat i les propietats sintàctiques que hi van lligades. Les dues classes més importants estan formades pels adjectius qualificatius, que designen qualitats (blanc, infinit, quadrat, tranquil, vell), i pels adjectius relacionals, que classifiquen el nom i expressen propietats que es deriven de l’associació entre dues entitats, com atòmic en energia atòmica (‘energia relacionada amb l’àtom’) o industrial en enginyeria industrial (‘enginyeria relacionada amb la indústria’). A més, diferenciem els adjectius adverbials, que atribueixen al nom un valor modal (possible), aspectual (freqüent), locatiu temporal o espacial (actual, següent), de manera (ràpid) o focal (únic). El quadre 9.1 recull les principals classes d’adjectius.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona