9. L'adjectiu i el sintagma adjectival

9.4 Els adjectius relacionalsEls adjectius relacionals permeten d’associar dues entitats: la del nom que modifica i la del nom del qual prové. Uns estudis universitaris, per exemple, són uns estudis que es fan a la universitat, i un negoci familiar és un negoci gestionat per una família. Aquests adjectius són paraules provinents de noms o que s’associen semànticament a noms; són adjectius com aeri, automobilístic, diplomàtic, discursiu, eclesiàstic, femení, filial, fisicoquímic, governamental, industrial, molecular, nerviós, papal, patern, químic, reial, sindical, socioeconòmic, solar o volcànic.

Tenint en compte el valor semàntic que adopten respecte al nom que modifiquen, es poden establir diferents classes d’adjectius relacionals: n’hi ha que tenen un valor corresponent a l’argument d’un predicat (la proposta governamental 'la proposta del Govern', la ira divina 'la ira de Déu', la reforma educativa 'la reforma de la llei educativa'); n’hi ha que tenen un valor corresponent a un adjunt de predicat (transport marítim, crema facial, publicació setmanal, confecció manual, malaltia pulmonar); finalment, altres adjectius expressen relacions diverses, com ara continent-contingut (revista esportiva) o entitat posseïda-posseïdor (palau ducal).GIEC

Pel fet d’establir relacions i no expressar qualitats, els adjectius relacionals només poden fer de modificador del nom: mai poden funcionar com a predicat no verbal (no diem Aquest discurs és papal ni Va trobar el seu discurs papal, tret que donem a l’adjectiu un valor qualificatiu). Pel caràcter relacional, a més, no són graduables i, consegüentment, no poden ser modificats per un adverbi de grau ni admeten sufixos valoratius: no podem dir d’una entitat que és molt, poc o gens molecular, o que és governamentalíssima.

Aquests adjectius són típicament i essencialment especificatius o restrictius, per la qual cosa apareixen sempre posposats al nom, no poden trobar-se en posició parentètica i no admeten la presència de cap element entre l’adjectiu i el nom. Per tant, si el nom té altres complements posposats, en general, van tots darrere de l’adjectiu relacional: club automobilístic recent, Centre Excursionista de l’Alguer (i no club recent automobilístic ni Centre de l’Alguer Excursionista).

Pel fet de ser especificatius, no es poden coordinar amb adjectius qualificatius: diem una constant crisi governamental (o bé una crisi governamental constant) i no una crisi governamental i constant.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona