10. L'article

10.3 L'article definitL’article definit és un determinant que es caracteritza pel fet de precedir un nom, generalment comú, i d’indicar que és conegut per l’interlocutor o pot ser identificat unívocament per aquest: He consultat {el doctor Puig / l’especialista de qui et vaig parlar}. Aquest article és àton i concorda en gènere i nombre amb el nom que determina: el taulell, els taulells, la taula, les taules.

El nom que és especificat per l’article definit pot quedar sobreentès si hi ha algun mot tònic que acompanyi l’article: Agafa la caixa gran, que jo agafaré la menuda; No sé quin és el telèfon d’en Pere ni el teu; Vull repassar les notes d’ahir i les que vam prendre el primer dia

A més de la funció general d’introduir un sintagma nominal en el discurs com a conegut, l’article definit té diverses funcions.

a) L’article definit s’usa davant de noms propis de persona, en alternança en certs contextos amb l’article personal: He vist la Laia; M’agradaria parlar amb l’Isidre; El/En Jaume ho sap. També pot tenir un valor individualitzador (El que explica és increïble) i ponderatiu (És increïble els amics que té).

b) L’article definit pot tenir un valor díctic espacial (Vigileu el graó ‘el graó que hi ha aquí’) i s’utilitza també en expressions temporals diverses, de vegades amb interpretació díctica (Va néixer el 20 d’abril ‘el 20 d’abril passat’; Vindran a la tardor ‘aquesta tardor’) i de vegades amb caràcter general, com en el cas dels anys: el 1767 (o l’any 1767). En el cas dels dies de la setmana, l’article apareix quan no té sentit díctic (el divendres 22 de juny de 2001) o quan té sentit habitual o distributiu (Ve els dijous ‘cada dijous’; El dilluns es feia bugada ‘cada dilluns’), mentre que sense article l’expressió temporal s’ha de referir a l’enunciació (Dijous vaig escriure-li un missatge ‘dijous passat’). n

c) L’article definit pot usar-se precedint el complement introduït per de en construccions partitives (La major part de la població no té coneixements de programació).

d) A més, l’article definit pot encapçalar una interrogativa encoberta (M’ha preguntat l’experiència que tinc), un sintagma nominal en què l’adjectiu qualificatiu va seguit d’un sintagma nominal també definit introduït per de (El desconfiat del teu germà no vol deixar-me el cotxe) i sintagmes nominals superlatius que expressen el grau més alt d'una propietat dins el conjunt amb què es comparen (la biblioteca més gran, la riera menys contaminada, la cambra millor de la casa, el pitjor moment).GIEC

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona