15.1 Introducciólocuciˇ prepositiva
preposiciˇ de relaciˇ espacial
preposiciˇ intransitiva
preposiciˇ intransitiva
preposiciˇ t˛nica

Les preposicions tòniques i les locucions prepositives són paraules o seqüències de mots lexicalitzades que es caracteritzen per poder introduir un sintagma nominal i, a diferència de les àtones, tenen accent propi: Ha testificat contra l’acusada; Ha fet testament a favor dels seus germans.GIEC

El quadre 15.1 mostra les diferents classes de preposicions tòniques i de locucions prepositives.a) Les preposicions tòniques simples estan formades per una única paraula. N’hi ha un grup de significat variat, entre les quals les més freqüents són: contra, durant, entre, envers/vers, malgrat, mitjançant, segons i sense. La resta poden agrupar-se segons el significat en locatives, temporals i d’exclusió. Entre les locatives, formen un grup diferenciable les preposicions de relació espacial: darrere/rere, davant, dins/dintre, fora, lluny, prop, sota, davall, sobre i damunt; a més, hi ha altres preposicions locatives, com ara arran, arreu, enmig/entremig, enfront, entorn i vora. Són tòniques simples les preposicions de relació temporal abans i després, i les preposicions amb valor d’exclusió excepte, fora, llevat, menys i tret (i les menys usades salvat i salvant). Les més nombroses i variades en l’ús són les locatives.

Les preposicions d’exclusió tret i fora, tot i ser considerades simples, van seguides de la preposició d’enllaç de: Tret de tu, tothom ho sabia; Fora d’ella, tots eren metges.

b) Les preposicions tòniques compostes tenen dos elements, un de tònic i un d’àton: cap a, des de, fins a i com a. En certs contextos la preposició àtona cau.

c) La llengua disposa, a més, d’una gran quantitat de locucions prepositives, és a dir, seqüències de mots lexicalitzades que s’utilitzen com una única peça lèxica. Les locucions prepositives presenten estructures diverses, que inclouen noms (a causa de, gràcies a, mercès a, per culpa de, etc.) o formes verbals no finites (a partir de, (en) acabat de, tocant a, etc.).

En aquest capítol ens ocuparem de les preposicions tòniques simples i de les locucions prepositives. Les preposicions àtones es tracten en el capítol 14.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciˇ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona