21. Les conjuncions i els connectors parentčtics

21.2.1 Les conjuncions coordinantsLes conjuncions coordinants relacionen elements equivalents funcionalment, com en el cas de Va comprar aigua i vi, que conté un sintagma nominal compost equivalent a un sintagma nominal simple com Va comprar begudes.GIEC En el quadre 21.3 es classifiquen i exemplifiquen els diferents tipus de conjuncions coordinants.

Les conjuncions copulatives expressen addició; les conjuncions disjuntives, alternativa i les conjuncions adversatives, contrast. També es poden considerar coordinants les conjuncions il·latives (així que, de manera que), que es poden agrupar amb altres marques que introdueixen oracions consecutives: Vas molt endarrerit, així que espavila’t; Ha guanyat el premi, de manera que ja pot comprar la casa.

Des del punt de vista formal, es diferencien, d’una banda, les conjuncions pròpiament dites i les locucions conjuntives; de l’altra, es poden diferenciar les conjuncions simples, que consten d’un únic element que se situa entre els elements coordinats (o entre l’últim i el penúltim, si n’hi ha més de dos), de les conjuncions en correlació, en què cada element coordinat apareix precedit d’una conjunció o un element habilitat amb aquesta funció. Tant les conjuncions copulatives com les disjuntives poden ser simples o bé en correlació.

Les conjuncions i i però funcionen sovint com a connectors textuals: la seva funció no és integrar sintàcticament estructures sinó explicitar les relacions semàntiques o pragmàtiques entre oracions contigües o entre dues intervencions d’un diàleg: —Està segur que ara guanyarà més. —I si no el fan fix? També fa de connector textual la conjunció però en el fragment següent: Durant els cursos següents va canviar l’organigrama de l’escola. Però deixem estar aquest aspecte i tornem a les qüestions que afecten els proveïdors.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona