24.4.3 Les subordinades amb un relatiu amb valor de maneraantecedent del relatiu
relatiu
subordinada de relatiu
subordinada de relatiu analítica
subordinada de relatiu pleonāstica

Les subordinades amb un relatiu amb valor de manera van introduïdes per com o bé pel substantiu manera seguit del relatiu com, o també del relatiu què (i menys habitualment el qual) precedit de la preposició en: És sorprenent (la manera) com ha superat aquesta dificultat; És sorprenent la manera en {què / la qual} ha superat aquesta dificultat.

a) L’adverbi relatiu de manera com pot encapçalar relatives sense antecedent (Fes-ho com puguis; Ho fa com vol) o relatives amb antecedent, tant especificatives (Em molesta la manera com parla i la manera com ens mira) com explicatives (Se’n va anar sense fer soroll, com li havíem dit).

b) L’antecedent més general és el nom manera. En aquest cas, el relatiu com és commutable pels relatius què i, menys freqüentment, el qual precedits de la preposició en: la manera {com / en què / en la qual} parla. El sintagma nominal amb el nom manera pot ser seleccionat per una preposició: Parlen de la manera com vivien els romans; Se’t nota per la manera com mous les mans; El discurs del president sobre la manera com es pot impulsar l’economia. En aquests casos, també és possible la supressió del sintagma antecedent la manera i aleshores es produeix el contacte de la preposició i el relatiu, construcció que algunes vegades pot resultar forçada: Parlen de com vivien els romans; Se’t nota per com mous les mans; El discurs del president és sobre com es pot impulsar l’economia.

En els registres informals s’usa també el relatiu que precedit de la manera: No m’agrada la manera que em mira.

Les relatives també poden tenir com a antecedent tal o talment. Aquestes construccions fan confluir les subordinades de relatiu amb una classe de comparatives, les comparatives d’igualtat qualitatives: Argumenta tal/talment com argumenten els filòsofs. També contenen el relatiu com les comparatives qualitatives formades amb adverbis com igual o semblantment (Ho faig igual com ho feia l’àvia) i les correlacions (Així com cuinava l’àvia cuino jo).


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat - Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona