27. Les construccions condicionals i les concessives

27.2 Les construccions condicionalsLes construccions condicionals indiquen una relació causal en un àmbit hipotètic, és a dir, una condició o causa possible en relació amb el seu efecte.GIEC Poden expressar-se amb una oració o amb un sintagma preposicional: Si hi ha un incendi, demaneu ajuda; En cas d’incendi, demaneu ajuda. Les oracions compostes amb una condicional (per extensió anomenades condicionals) consten d’una pròtasi (la causa hipotètica), que sol correspondre a una subordinada introduïda per la conjunció si, i d’una apòdosi (l’efecte possible). La pròtasi planteja una condició que, en cas d’acomplir-se, té com a efecte el que es designa en l’apòdosi. En l’oració Si fa bon dia, dinarem a la terrassa, el fet que faci bon dia és la condició que, en cas de produir-se, tindrà com a conseqüència dinar a la terrassa.

En general, la pròtasi precedeix l’apòdosi per tal com les pròtasis solen contenir informació coneguda o bé informació que constitueix la base a partir de la qual s’interpreta allò que s’indica en l’apòdosi: Si vols matricular-te, has de portar una fotografia. La pròtasi, però, va posposada si aporta informació nova o bé informació que s’usa amb la finalitat de restringir allò que s’indica en l’apòdosi: Acceptaré la proposta si s’inclou una petita modificació en el redactat.

Es pot fer servir la pròtasi sola quan el context permet deduir el contingut de l’apòdosi: Ai, si jo fos més jove! (dit, per exemple, davant una colla de joves que es preparen per a anar a escalar).

En els casos d’anteposició de la pròtasi, l’apòdosi pot aparèixer encapçalada per adverbis de temps del tipus llavors o aleshores, que estableixen una correlació amb la conjunció si (si llavors) i reforcen la idea de conseqüència o efecte condicionat associada a l’apòdosi: Tenia intenció d’anar-hi avui mateix; ara, si tu m’assegures que vindrà demà, llavors no hi aniré.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona