27. Les construccions condicionals i les concessives

27.3.3 Altres construccions concessivesA més de les construccions analitzades fins ara, n’hi ha d’altres que tenen interpretació concessiva, però que no contenen cap nexe concessiu. Hi ha pròtasis concessives encapçalades per un verb en subjuntiu. Poden ser concessives universals (Digui el que digui, no em convencerà) o concessives disjuntives (Parli o calli, el condemnaran). A més, hi ha les concessives encobertes, que tenen un significat concessiu, encara que no inclouen cap nexe concessiu ni responen a una estructura pròtasi-apòdosi (Tant com s’estimen i tant que es discuteixen!).

a) En les construccions concessives universals, la pròtasi concessiva fa referència a la totalitat de situacions possibles que són rellevants, i el valor concessiu deriva del fet que cap d’aquestes situacions possibles no és un obstacle per al compliment del que es diu en l’apòdosi. Tenen aquest valor:

— Les construccions reduplicatives del tipus Pregunti el que pregunti, contesta-li que no ho saps i les construccions amb el quantificador qualsevol modificat per una oració de relatiu en subjuntiu (Qualsevol que sigui l’opinió que et mereixi, hem d’escoltar els seus arguments).

— Les construccions en què l’adverbi independentment o el sintagma preposicional amb independència apareixen complementats per un sintagma amb una oració de relatiu en subjuntiu (Independentment de l’opinió que et mereixi, hem d’escoltar els seus arguments; Amb independència de l’opinió que et mereixi, hem d’escoltar els seus arguments).

b) Les construccions concessives disjuntives presenten un predicat inicial en subjuntiu coordinat per o amb un altre predicat (o complement) que expressa una situació oposada: Faci fred o faci calor, pujarem al Montsant. El sentit concessiu de l’oració deriva del fet que el compliment del que s’indica en l’apòdosi no es veu obstaculitzat ni per dues situacions contràries que cobreixen el conjunt de possibilitats rellevants (Vingui o no vingui, farem l’acampada) ni per diferents situacions alternatives rellevants (Plogui o nevi, anirem d’excursió). Quan la construcció presenta un subjuntiu independent reduplicat, el segon terme coordinat pot quedar reduït a la negació: Vingui o no (vingui), farem l’acampada. Les situacions alternatives poden correspondre a verbs (Rigui o plori, ningú no l’ajudarà) o al subjecte, a complements o a adjunts del verb (Li ho digui en Ramon o la Mireia, cal que siguin clars; Arribi demà, demà passat o l’altre, és important que aclarim la situació).

c) Hi ha construccions concessives encobertes, és a dir, que s’interpreten com a concessives, però no van introduïdes per un nexe concessiu. Entre aquestes construccions destaquen:GIEC

— Subordinades introduïdes per si en què el contingut de l’apòdosi es verifica amb independència que es compleixi la condició expressada per la pròtasi (Si no tingués aquest compromís, tindria qualsevol altra excusa per a anar-se’n) i construccions de gerundi que expressen causa ineficient (Sabent que plovia, no s’ha endut paraigua).

— Certes coordinades copulatives (Tan tranquil que semblava i ha perdut els papers; Bé (que) els ho advertí i no en volgueren fer cabal; No portava diners i, {damunt / a sobre}, volia comprar les coses més cares).

La mateixa interpretació concessiva es pot obtenir per mitjà de pròtasis condicionals coordinades amb la correlació tant com: Tant si ve com si no (ve), farem l’acampada; Tant si plou com si neva, anirem d’excursió; Tant si arriba demà com demà passat o l’altre, és important que aclarim la situació; Tant si li ho dius tu com ella, cal que sigueu clars.


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona