32. La negaciķ

32.3 Els termes de polaritat negativaEls termes de polaritat negativa són elements que s’usen en contextos negatius generats per un activador negatiu, amb independència que l’activador es pugui elidir en certs casos, o que s’usen en contextos en què se suspèn el valor de veritat de l’oració.GIEC En concret, els termes de polaritat negativa s’utilitzen en contextos que inclouen una marca de negació, generalment no, sense o ni, com res en No portarà res a aquella festa, però també en contextos que no són pròpiament ni negatius ni afirmatius, com quan tenim una interrogació, una condició o una comparació: Portaràs res a aquella festa?; Si portes res a aquella festa, t’ho agrairan; Més que portar res a la festa, dona-li diners per pagar les despeses.

Els principals termes de polaritat negativa són els quantificadors negatius ningú, cap, res, gens, gaire, mai i enlloc: No ha vingut ningú; La Lluïsa no en va agafar cap; El pare no m’ha dit res; No m’agrada gens aquesta actitud; No va protestar gaire; Mai no ha vist el mar; Enlloc trobaràs millors maduixes. A més, hi ha altres mots o expressions que també funcionen com a termes de polaritat negativa. Es tracta de l’adverbi focal tampoc i la locució ni tan sols (o simplement ni), de la conjunció ni, en aquells casos en què coordina sintagmes, i de la conjunció sinó: Tampoc no vindrà demà a treballar; Ni (tan sols) ell ho sabia; No ho ha fet ell sinó el seu amic. Finalment, són termes de polaritat l’adverbi de reforç pas i expressions minimitzadores com ni pruna: No ho ha fet pas ell; No va dir ni pruna (‘No va dir res (en absolut)’). El quadre 32.2 recull i exemplifica els principals termes de polaritat negativa.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona