16.1 Introduccióadverbi d'aspecte
adverbi de lloc
adverbi de manera
adverbi de temps
adverbi focal
adverbi modal

Els adverbis constitueixen una categoria gramatical heterogènia quant a forma, significat i funció.GIEC Així, al costat dels adverbis en -ment, com encertadament, insistentment o evidentment, n’hi ha d’altres amb característiques diferenciades com sovint,, només o tard. A més, hi ha adverbis que comparteixen propietats gramaticals amb altres elements no adverbials: els adverbis on, com i quant pertanyen a la classe dels elements relatius, interrogatius i exclamatius; l’adverbi quan, a la dels interrogatius i relatius, i l’adverbi de lloc enlloc, el de temps mai i els de grau gens i gaire, a la classe dels mots negatius. Els adverbis de lloc ací, aquí, allí i allà i l’adverbi de manera així són adverbis demostratius. També estan relacionats amb els adverbis demostratius alguns adverbis de temps com ara, avui, ahir, demà o llavors.

En aquest capítol, analitzem les característiques de l’adverbi i l’estructura del sintagma adverbial, i descrivim les classes d’adverbis a partir d’un criteri semàntic segons el qual podem diferenciar: adverbis de manera, de lloc, de temps, d’aspecte, de grau, focals, modals i el grup format pels avaluatius, temàtics i enunciatius. 

Actualització: 27/03/2019


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat - Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona