16. L'adverbi

16.3 Els adverbis de maneraEls adverbis de manera indiquen la forma particular com es desenvolupa la situació expressada per un predicat: Han arribat { / tranquil·lament / a poc a poc}.GIEC La majoria dels adverbis de manera són adverbis en -ment (ràpidament, cordialment), però també pertanyen a aquesta classe l’interrogatiu i el relatiu com, el demostratiu així, els adverbis adjectivals (clar, alt), un conjunt d’adverbis formalment heterogenis (, millor, ensems, alhora, corrents, debades o endebades, dempeus, etc.) i tota una sèrie de locucions adverbials (de genollons, de cop i volta, de sobte, fil per randa, a contracor, a poc a poc, tot d’una, etc.).

L’adverbi adopta la forma ben quan precedeix l’element que modifica: diem que En Bernat ha fet bé la feina o que Ara cuina més bé, en què l’adverbi es posposa al verb que modifica; però, en canvi, diem que La feina està ben feta i que El peix està ben cuinat, en què l’adverbi s’anteposa al participi que modifica.GIEC Al seu torn, l’adverbi malament adopta la forma adjectival mal en certs casos puntuals; concretament, quan precedeix un participi (una cosa mal feta, un llibre mal escrit, una paraula mal dita) i en certes dites (Mal si ho fas, mal si no ho fas; Mal va qui neix i no creix) i expressions (Mal m’està el dir-ho). n

Els adverbis de manera es comporten generalment com a adjunts del predicat i, per això, tenen un caràcter opcional.GIEC Així, la presència de l’adverbi brillantment en La Míriam va exposar brillantment la proposta no és necessària per a la bona formació de l’oració (cf. La Míriam va exposar la proposta).

Hi ha verbs, tanmateix, que pel seu significat exigeixen un adverbi o un altre sintagma que expressi manera. Es tracta de verbs com ara comportar-se, portar-se, actuar, vestir, tractar (algú d’una determinada manera) o anar (d’una determinada manera): Cal comportar-se correctament; S’han portat molt malament amb nosaltres; Ha actuat com un veritable professional; Aleshores vestia molt elegantment; Sempre ens han tractat força bé; Anava de gairell. Hi ha també uns quants adverbis de manera que poden funcionar com a atribut del verb estar o d’un verb quasicopulatiu: Estava bé; Es troba molt malament.

Els adverbis de manera se situen darrere del verb i ocupen una posició medial o final dins el sintagma verbal: El vent movia rítmicament les fulles; El vent movia les fulles rítmicament. Aquests adverbis, a més, admeten la pronominalització per hi (Hi actuen sempre, precipitadament; Ell parla clarament, però jo també hi parlo) i es veuen afectats per la negació oracional (No va pintar defectuosament les parets ‘No és cert que pintés defectuosament les parets’).

Fora del sintagma verbal, certs adverbis de manera poden modificar també un adjectiu anteposant-s’hi: tristament contradictori, inexplicablement insolidari, químicament pur.

Com ocorre amb els adjectius, els adverbis de manera que expressen una qualitat graduable poden ser modificats per un adverbi de grau anteposat. Diem Parlava molt lentament, Construeixen poc sòlidament els fonaments i Canta força malament perquè aquests adverbis expressen qualitats graduables.

Per contra, no és possible quantificar els adverbis de El van ferir mortalment, Ha ordenat alfabèticament els llibres i Us fotografieu mútuament perquè en aquests casos els adverbis no expressen qualitats graduables.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona