12. Els quantificadors nominals

12.1 IntroduccióEls quantificadors són mots que serveixen per a mesurar el nombre d’entitats o la quantitat de matèria (com dues, massa, poc i molt en dues cases, massa llibres, poca substància i molt impuls) o per a mesurar el grau d’una propietat o d’una situació (com molt i massa en molt atrevida i parla massa).GIEC En el primer cas, parlem de quantificadors nominals i en el segon, d’adverbis de grau. A més, tenen naturalesa quantificadora, com certs interrogatius i exclamatius, alguns adverbis focals i certes expressions aspectuals.

a) Els quantificadors nominals poden funcionar com a especificadors del nom i els seus complements, com algun i més en algun medicament caducat i més cafè, o com a pronoms, com algú i tothom en Algú ho ha de saber i Tothom ha vist què ha passat. Els quantificadors nominals es classifiquen en numerals, quantitatius i indefinits.

b) Els adverbis de grau poden fer d’especificador dins d’un sintagma adjectival (més bonic, ben fidel a la causa), preposicional (ben a prop teu, molt per sota de la mitjana) o adverbial (força bé, molt educadament), o poden modificar un verb (Ella no menja gaire; Es queixa molt).

c) Els quantificadors interrogatius i exclamatius quin i quant i l’exclamatiu que funcionen com a especificadors d’un sintagma nominal: Quin cotxe condueixes?; Quants anys tens?; Quin arbre més alt!; Quant de temps que ha passat!; Que bonica!

d) Els adverbis focals (com també, tampoc o només) i les expressions aspectuals (a vegades, sovint, amb prou feines, etc.) també són considerats quantificadors, tot i que no indiquen explícitament l’extensió d’un conjunt d’entitats o el grau d’una propietat, sinó que quantifiquen implícitament: Hem convidat també els cosins d’Eivissa; A la platja hi van sovint.

En aquest capítol estudiarem els quantificadors nominals (especificadors i pronoms) i, molt més esporàdicament, farem referència als adverbis de grau i a altres formes amb significat quantitatiu.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona