12.3.3 Els numerals multiplicatiusconstrucciķ partitiva
indefinit
numeral
quantificador
quantificador nominal
quantificador universal
quantitatiu

Els numerals multiplicatius són quantificadors que expressen la multiplicació per un nombre natural, és a dir, el nombre de vegades que s’augmenta una entitat: doble, triple, quàdruple, quíntuple, etc.

L’ús dels multiplicatius no nominals a partir de la multiplicació per sis és poc freqüent: Un part sèptuple (‘de set nadons’). Per a quantitats altes, més que no pas els quantificadors multiplicatius, s’empren perífrasis del tipus «cardinal + vegades més… que/de». Així, és més natural una oració com nou vegades més llibres que jo que no pas Té el nònuple de llibres que jo.

Sintàcticament, els multiplicatius poden funcionar com a especificadors d’un nom no comptable o com a noms.

a) Quan els multiplicatius acompanyen un nom no comptable no presenten variació de gènere: Si comences per aquí, tindràs doble feina.

En general, expressen el nombre de vegades que augmenta una entitat, com en l’exemple anterior, però també poden expressar el nombre d’entitats o esdeveniments designats pel nom (En aquesta obra hi ha un doble crim) o els components de què consta l’entitat: És famós pel seu triple salt mortal (‘salt en què es fan tres giravolts en l’aire’); Li van injectar una vacuna triple (‘de tres components’); Aquest hotel té tres habitacions dobles lliures (‘de dues places’).

b) Quan els multiplicatius funcionen com a nom van precedits de determinant i seguits de la preposició de: Ell té el doble de culpa; Ara té el triple d’alumnes; El quíntuple de dos és deu. El nom quantificat pot quedar sobreentès: Inverteixen el triple en recerca militar que en recerca bàsica.

Els numerals multiplicatius, alhora que expressen multiplicació, estableixen en molts casos comparacions: Si ho fas malament, tindràs doble feina que si ho fas bé; Tinc el doble de feina que abans. En construccions comparatives, els numerals multiplicatius també poden funcionar com a adjectius posposats al nom quantificat: Té un arxiu triple que el teu (‘tres vegades el teu’).

En aquests casos, al costat de les formes invariables pel que fa al gènere (triple, quàdruple, etc.), la llengua disposa de formes flexionades en gènere i nombre: Ha de prendre una dosi triple/tripla durant el primer mes de tractament. Les formes adjectives variables en gènere són pròpies dels llenguatges especialitzats: Hi afegim una quantitat quàdruple/quàdrupla que l’anterior.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona