13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.4 Els pronoms febles: aspectes formalsduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

Els pronoms febles poden prendre formes diferents segons els seus elements constituents i la possibilitat o la impossibilitat de formar una única síl·laba amb el verb. A més, poden situar-se davant o darrere de la forma verbal. Així, per exemple, diem En va comprar molts o N’ha comprat molts i La vaig veure o Vaig veure-la. Com veiem, aquestes diferències formals tenen conseqüències gràfiques: els pronoms que contenen una vocal apareixen separats gràficament del verb quan s’hi anteposen (Et dic una cosa) i entrellaçats a aquest mitjançant un guionet quan s’hi posposen (Vull dir-te una cosa)OIEC; els que no tenen cap vocal i formen síl·laba amb la vocal contigua del verb, s’enllacen a aquest mitjançant l’apòstrof (T’escric una cosa; Vull escriure’t una cosa).OIEC

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona