13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.4.1 La posició dels pronoms feblesduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

Els pronoms febles poden anteposar-se o posposar-se al verb. En general, se situen davant del verb quan aquest apareix en forma finita: No ho sabíem; Hi anirem; Li han telefonat; El porten.

En els parlars baleàrics i en gironí, s’anteposen els pronoms febles a la forma d’imperatiu de tercera persona en el tractament de vostè: En compri més, senyora; Me’ls porti demà sens falta. En alguns parlars nord-occidentals, s’usen formes de futur amb valor imperatiu i el pronom posposat: Portaràs-me un vestit.

En septentrional, els pronoms febles es posposen si el verb és un imperatiu (Obriu-nos la porta!), però no si és un infinitiu o un gerundi, a diferència de la resta de parlars: Era content de se’n tornar a casa; Se girant, se’n va anar.

Es posposen obligatòriament al verb quan aquest és un infinitiu, un gerundi o un imperatiu (saber-ho, anant-hi, telefona-li). Si els pronoms es combinen amb el passat perifràstic o amb una perífrasi verbal modal o aspectual amb infinitiu o gerundi, poden anteposar-se a la perífrasi o bé posposar-s’hi: Ho vam dir o Vam dir-ho; Hi hem d’anar o Hem d’anar-hi; El solia veure o Solia veure’l; S’està afaitant o Està afaitant-se.

En construccions en què es combina més d’una perífrasi d’infinitiu, els pronoms poden aparèixer adjuntats a diferents verbs: Ho vam haver de tornar a fer; Vam haver-ho de tornar a fer; Vam haver de tornar-ho a fer; Vam haver de tornar a fer-ho. Igualment, Hi van poder anar, Van poder-hi anar o Van poder anar-hi.

Quan hi ha més d’un pronom feble relacionat amb el verb principal de la perífrasi, aleshores aquests pronoms s’han d’adjuntar tots a la mateixa forma verbal.GIEC Així, direm La Júlia pot haver de portar-me-les-hi, La Júlia me les hi pot haver de portar o La Júlia pot haver-me-les-hi de portar (però no, per exemple, La Júlia em pot haver de portar-les-hi).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona