13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.5 Combinacions de pronoms feblesduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

Els pronoms febles apareixen sovint combinats entre si, en un ordre que és fix i independent de la posició anteposada o posposada respecte al verb i de la forma concreta que adoptin.

Les combinacions més habituals són les de dos pronoms, per la simple raó que la coincidència d’un complement directe i un d’indirecte o un locatiu o predicatiu són fenòmens corrents: Porta-me-la; Poseu-n’hi unes quantes, al cistell; L’Enric trobava antiquada la cuina i ella també la hi trobava. Les seqüències de tres pronoms, molt menys freqüents, acostumen a ser el resultat de la coincidència, per exemple, d’un complement directe, un d’indirecte i un locatiu (Poseu-me-n’hi tres), o bé de la presència d’un datiu ètic o del pronom es en una funció gramatical combinat amb altres pronoms (No se n’hi va adonar).

Si bé molt poc habituals, també són possibles les combinacions de més de tres pronoms, que es donen quan en l’oració hi ha un verb pronominal o més d’un datiu ètic (Se me n’hi trencarà alguna).GIEC

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona