13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.5.2 La forma dels pronoms en combinacióduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

Igual com ocorre en les combinacions d’un pronom amb el verb, en les combinacions de diferents pronoms, aquests poden adoptar formes diferents segons el context en què apareguin. Gràficament, les combinacions de pronoms segueixen uns criteris paral·lels als que s’empren amb un únic pronom i davant del verb s’escriuen separats o apostrofats (No me la deixaran; Te’n compraré una; Te n’aconseguiran cinc; No se n’hi volia anar),OIEC mentre que darrere apareixen apostrofats o enllaçats amb guionets (No poden deixar-me-la; Poden aconseguir-me’n cinc; Porta’ns-els). En aquells casos en què l’apòstrof podria ocupar teòricament més d’una posició, perquè combinaria formes gràfiques existents, es col·loca tan a la dreta com sigui possible: Se n’adonaTe’l donaré (i no pas Se’n adona o S’en adona ni T’el donaré). n

a) Generalment, els pronoms s’agrupen entre ells i amb el verb formant el menor nombre de síl·labes possible: No s’hi veu; Ja m’ho pensava; Porta’ns-ho; Vol donar-me’n tres; Te’ls donaré; Excloeu-l’en.

b) En les combinacions pronominals s’evita el contacte de consonants pertanyents a dos pronoms diferents per mitjà de les formes plenes. Per això tenim seqüències com Porta-me-la o Se te me n’enduen, en què no hi ha contacte entre les consonants dels pronoms, i no són possibles, en canvi, seqüències com Porta’m-la o Se te’m n’enduen, que contenen menys síl·labes, però presenten contacte de consonants.

La mateixa restricció explica que s’usi la forma me en Me la porta, a pesar que aquest mateix pronom adopti la forma em quan apareix tot sol davant el verb, com en Em porta la maleta.

Aquesta regla també explica que els pronoms el, els i en adoptin les formes reforçades darrere d’un altre pronom acabat en la -s del plural, independentment que els pronoms s’anteposin o es posposin al verb: Us el tornarem; Ens els emportarem; No volen tornar-los-els; Emporteu-vos-en. Ara bé, en les combinacions en què el segon pronom pot formar síl·laba amb el pronom següent o amb la vocal inicial del verb, aquesta possibilitat preval: Porta’ns-n’hi un parell; Ja us l’obriran.

c) En la resta de casos, els pronoms adopten les mateixes formes que presenten quan es combinen tots sols amb el verb. Per això, els pronoms els, ens i us prenen la forma plena si el grup es posposa al verb i aquest acaba en consonant (Continua portant-los-la; No vol comentar-nos-ho; He decidit donar-vos-els) o diftong (Doneu-los-la; Comenteu-nos-ho; Emporteu-vos-els), adopten la forma reduïda si es posposen al verb i aquest acaba en vocal (Compra’ls-en; Porta’ns-hi; Podeu creure-us-ho), o la forma reforçada (els, ens) o reduïda (us) quan van anteposats (Els en donaré; Ens ho vol comentar; Us el portaré).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona