13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.7 Els pronoms personals febles: aspectes funcionalsduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

Els pronoms personals febles de primera i segona persona (em, ens, et i us) poden ser d’acusatiu o de datiu; a més, poden funcionar com a reflexius. Quant als de tercera persona, poden ser d’acusatiu (el, la, els i les) o de datiu (li i els). Són recíprocs els pronoms febles plurals ens, us i es. El quadre 13.9 recull i exemplifica les quatre classes de pronoms personals febles i les seves funcions principals, que s’expliquen en els apartats següents.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona