13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi

13.7.3 Els pronoms reflexius feblesduplicació pronominal
pronom de represa
pronom feble
pronom fort
pronom personal
pronom recíproc
pronom reflexiu

Els pronoms reflexius febles (em, ens, et, us i es) són pronoms personals àtons que tenen com a antecedent el subjecte de l’oració en què apareixen, com el pronom es en La Mercè es pentina (a si mateixa), en contrast amb els usos no reflexius (La Mercè la pentina). El pronom es i els altres pronoms reflexius febles poden fer diverses funcions.

a) Poden fer de complement directe, com en La Mercè es pentina, en què la Mercè i es, que representen l’agent i el pacient de l’acció expressada pel verb, són elements correferents. El pronom es pot anar reforçat pel sintagma a si mateixa: A més de pentinar-nos a nosaltres, la Mercè es pentina a si mateixa; no necessita perruquer.

b) Poden fer la funció de complement indirecte, com en De petit, s’enviava postals per fer veure que tenia molts amics i A veure quin dia et poses les teves arracades i no les meves, de datiu benefactiu, com en Cada matí l’Àlex es feia una truita, o de datiu de possessió, com en L’àvia no se sentia els dits de fred que tenia.

c) Els pronoms reflexius febles (i en especial la forma es) poden fer una funció impersonalitzadora i aparèixer com a marques de subjecte indefinit en construccions passives pronominals (Demà es revisaran les instal·lacions de gas de tot l’edifici) i en impersonals pronominals (Quan s’és jove, no es té por de res).

d) Poden ser elements lexicalitzats en els verbs anomenats pronominals, com adonar-se, atenir-se, deixar-se o queixar-se, i els que admeten un ús pronominal, com beure’s o menjar-se: Ens hem deixat el teu regal; Ella no es queixa mai, però tu et queixes de tot; S’ho menja tot; S’ha begut dues cerveses.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona