14.4 Les preposicions àtones simplespreposiciķ
preposiciķ ātona
preposiciķ intransitiva
preposiciķ partitiva
preposiciķ tōnica
preposiciķ transitiva

Són àtones les preposicions simples a, amb, de, en i per, i la composta per a. Les preposicions àtones tenen un significat més general que les tòniques i sovint presenten un valor purament gramatical.

Les preposicions àtones a, de i per es contreuen amb l’article definit masculí (al, als, del, dels, pel, pels) si aquest, gràficament, no ha de dur apòstrof: al camp, als erms (cf. a l’erm); del peu, dels ulls (cf. de l’ull); pel mar, pels oceans (cf. per l’oceà).OIEC Així mateix, la preposició de adopta una forma asil·làbica i en l’escriptura s’apostrofa amb la paraula següent si aquesta comença per un so vocàlic: d’aigua, d’impressió, d’oxigen, d’ham, d’hipoteca (cf. de pa, de iogurt, de hiena), d’11 quilòmetres (cf. de 12 quilòmetres), d’ETT, d’RNA (cf. de DDT, de CCOO).OIEC A diferència del que passa amb l’article definit, davant els noms començats gràficament per una s seguida d’una consonant, encara que es pronunciïn amb vocal inicial, la preposició de no s’apostrofa:OIEC repertori de scherzos, un vals de Strauss. n

En la parla espontània, algunes preposicions presenten variants o es confonen amb una altra preposició. En aquest sentit, les preposicions a i en tenen les variants an i amb (amb les pronunciacions corresponents a cada parlar); en el cas de a, per a evitar el contacte amb una vocal següent: Ho donarem an/amb ell (confusió de a amb en i amb); No pensis més amb aquella desgràcia (confusió de en amb amb). En valencià, al seu torn, per a evitar el contacte de la preposició a i la vocal de pronoms personals i demostratius, es tendeix a pronunciar una d (a[ð]ell, a[ð]este) i la preposició amb es reemplaça per en i, per tant, no es distingeix d’aquesta preposició. Finalment, la preposició per a es pronuncia pa en valencià (i també par a o pra en altres parlars). Aquestes formes no són acceptables en els registres formals. n 

El quadre 14.4 recull i exemplifica els principals valors de les preposicions àtones simples.

Les preposicions àtones a, amb, de i en s’elideixen quan el seu complement és una oració subordinada substantiva introduïda per la conjunció que. D’altra banda, davant de certes subordinades d’infinitiu, les preposicions en i amb alternen amb a o de.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona