29.1 Introduccióconstrucció perifèrica
forma verbal no finita
gerundi
infinitiu
participi
perífrasi aspectual
perífrasi modal
perífrasi verbal

En aquest capítol tractem les formes verbals no finites, corresponents a l’infinitiu, el gerundi i el participi, i les perífrasis verbals, unitats complexes en què participen com a verb principal aquestes formes no finites (No pot cantar; Han acabat donant-li una bona indemnització; Ja tinc corregits els exàmens).GIEC D’altra banda, descrivim les construccions de participi i de gerundi, subordinades que poden fer diferents funcions dins de l’oració: les podem trobar dins del sintagma nominal, com a complement d’un nom (Els civils ferits en l’atemptat ja han estat donats d’alta; Han fotografiat un grup de nois saltant la tanca de l’escola), o com a construccions perifèriques que afecten tota l’oració principal, fent d’adjunt oracional (Aclarit el malentès, van fer les paus; Explicant-ho així, difícilment ho entendran).GIEC Les construccions de gerundi, a més, poden fer d’adjunts del predicat (Camina arrossegant els peus) i de predicatius, és a dir, de predicacions secundàries dins d’una oració (Ha entrat al menjador cridant com un boig).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona