30. L'ordre de constituents: ordre bāsic i construccions marcades

30.2.4 Les posicions perifèriquesEn una oració, a més de les posicions per al subjecte, el verb i els complements, que són les nuclears, hi ha també posicions perifèriques. En la perifèria oracional, que pot ser a l’esquerra o a la dreta de les posicions nuclears, hi trobem elements amb valors semàntics i informatius diversos, que el quadre 30.2 recull i exemplifica.

a) Els sintagmes que inclouen interrogatius, exclamatius o relatius, tot i fer una funció dins l’oració, apareixen a la perifèria esquerra de l’oració en què actuen: A quina acadèmia vau estudiar ballet?; Que bé que ballen!; És la ballarina a qui el jurat ha donat el primer premi. De fet, els sintagmes interrogatius i exclamatius són constituents focalitzats.

b) Se situen en la perifèria esquerra els elements focalitzats, és a dir, aquells que expressen èmfasi contrastiu (marcat gràficament amb versaleta a partir d’ara), com gana en l’oració GANA, he dit que tinc, i no pas set.

Igualment, se situen en la perifèria esquerra sintagmes nominals que permeten convertir en tema discursiu un element aparegut prèviament. Poden anar precedits d’expressions introductòries d’ús general del tipus pel que fa a, parlant de o quant a, que reorienten el tema del discurs: Quant a aquests compositors, demostrarem que llur influència arriba fins avui.

En els registres informals, es troben aquesta mena de sintagmes nominals sense expressió introductòria: El seu cosí petit, aquest sap viure com un rei. En aquests casos, no sol haver-hi un pronom feble de represa, tot i que sí que hi ha d’haver un element amb el qual el sintagma nominal pugui establir relació anafòrica: el possessiu la seva en Les foques, des de sempre ha estat molt apreciada la seva pell, el demostratiu aquest en En Juli, d’aquest, d’aquest tothom se’n riu i un pronom fort en La teva sogra, ningú no cuina com ella. Aquesta classe de construccions no són pròpies dels registres formals.

c) Els adjunts oracionals poden aparèixer en la perifèria esquerra o dreta: {Amb aquesta pluja / Desgraciadament}, no podrem sortir de casaNo podrem sortir de casa, {amb aquesta pluja desgraciadament}. També poden ocupar ambdues posicions altres tipus d’elements, com ara els que apareixen dislocats a l’esquerra o a la dreta (Als rics ningú no els planyNingú no els plany, els rics).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona