26.1 Introduccióconstrucciķ consecutiva
context agentiu
context no agentiu
final

Les construccions causals, les finals i les consecutives, juntament amb les condicionals i les concessives, són oracions subordinades o sintagmes amb què s’estableixen relacions de causa-efecte amb la resta de l’oració en què apareixen.GIEC Així, en El pare ha anat al dispensari perquè es troba malament, la causal expressa la raó o el motiu (es troba malament) de l’efecte a què fa referència la predicació principal (el pare ha anat al dispensari); en El pare ha anat al dispensari perquè li facin una exploració, la final indica el propòsit o objectiu que es vol aconseguir (que li facin una exploració) amb una acció (el pare ha anat al dispensari). Semblantment, en El pare es troba malament, així que ha anat al dispensari, la il·lativa o consecutiva no ponderativa introdueix l’efecte (el pare ha anat al dispensari) d’un fet (el pare es troba malament).

Com mostren els exemples anteriors, les relacions entre causals, finals i consecutives són estretes. Les causals i les finals poden aparèixer introduïdes per la conjunció perquè. Per la seva banda, les construccions causals i les consecutives fan referència a una mateixa correlació de causa-efecte, amb la diferència que les primeres incideixen sobre la causa (el pare es troba malament) i les segones, sobre l’efecte (el pare ha anat al dispensari).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona