31.2 La modalitat declarativaexclamativa
interjecció
interrogativa
modalitat oracional
oració declarativa
oració imperativa
oració optativa

La modalitat declarativa s’associa amb l’asserció, és a dir, amb l’afirmació d’un fet (La Laura anirà avui a classe) o es nega (La Laura no anirà avui a classe). En les oracions declaratives prototípiques, el primer constituent aporta la informació coneguda en el discurs i el darrer o els darrers constituents aporten la informació nova. Així, en una oració declarativa com La Mònica ha anat al teatre, la informació nova pot ser el sintagma preposicional al teatre o bé tot el sintagma verbal ha anat al teatre. Semblantment, en La Mònica ha anat al teatre aquest migdia, la informació nova pot ser aquest migdia o ha anat al teatre aquest migdia, depenent del context comunicatiu. L’oració amb el complement verbal (al teatre) com a informació nova serà una resposta apropiada a la pregunta On ha anat, la Mònica?, mentre que si la informació nova és el sintagma verbal, l’oració pot servir de resposta a Què se’n sap, de la Mònica? En el cas en què la informació nova sigui l’adjunt temporal (aquest migdia), l’oració pot ser la resposta a la pregunta Quan ha anat al teatre, la Mònica?

Pel que fa a les propietats prosòdiques de les oracions declaratives prototípiques, la figura 31.1 mostra esquemàticament el contorn entonatiu de l’oració El nou regidor d’urbanisme haurà de dimitir, que té dos grups prosòdics: el primer agrupa el subjecte i acaba en un to ascendent, i el segon conté el predicat.

Figura 31.1
Contorn entonatiu d'una declarativa amb l'ordre de constituents bàsicDeclarativa amb ordre de constituents bàsic

El nou regidor d'urbanisme haurà de dimitir 

En l’oració declarativa, l’ordre bàsic dels constituents és subjecte, verb i complements, com en El nou regidor d’urbanisme haurà de dimitir o en Els diaris han perdut molts lectors en els darrers anys. Tanmateix, en certs contextos és força habitual que el subjecte, especialment si està representat per un sintagma nominal determinat, ocupi la posició final: Si no s’aclareix el malentès, com a mínim haurà de dimitir el nou regidor d’urbanisme; Han perdut molts lectors els principals diaris en paper.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona