31.3 La modalitat interrogativaexclamativa
interjecció
interrogativa
modalitat oracional
oració declarativa
oració imperativa
oració optativa

La modalitat interrogativa converteix una asserció en pregunta. Segons l’abast de la pregunta plantejada es distingeixen dos grans tipus d’oracions interrogatives: les interrogatives totals i les interrogatives parcials.

a) En una interrogativa total, l'emissor vol esbrinar si es considera vertadera o falsa la informació que aporta l’oració. Així, en Ha nevat? preguntem si és cert o fals que ha caigut neu. Per això, la resposta pot expressar-se amb un adverbi de polaritat (, no), tot i que també podríem contestar amb altres expressions positives (i tant!, efectivament, molt) o negatives (i ara!, no pas per ara), o encara amb altres oracions que requereixen una inferència de l’interlocutor, com ara El cotxe ha quedat ben blanc.

b) En una interrogativa parcial, en canvi, demanem informació sobre un element de l’oració. En On ha nevat? no preguntem si és cert o fals que hagi nevat, fet que donem per suposat (informació coneguda), sinó que demanem informació sobre un element de l’oració, aquell que expressem a través d’un adverbi interrogatiu (on). En aquest exemple, volem saber el lloc (o llocs) on ha caigut neu; per això, la resposta ha de centrar-se en l’adjunt de lloc (A Núria).

Els diversos tipus d’interrogatives totals i parcials s’exemplifiquen en el quadre 31.2 i es descriuen en els apartats següents.

Finalment, segons la naturalesa sintàctica de la interrogativa, es diferencia entre les interrogatives directes i les indirectes. Les interrogatives directes constitueixen una pregunta independent (Ha nevat?; On ha nevat?) i en algun cas poden constituir oracions subordinades (Em va preguntar: Ha nevat?; Li demanaré: On ha nevat?). Les interrogatives indirectes són oracions subordinades, concretament un tipus de subordinada substantiva (Em va preguntar si havia nevat; Li demanaré on ha nevat).GIEC

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona