26. Les construccions causals, les finals i les consecutives

26.3.1 Classes de construccions finalsLes construccions finals, com les causals, poden ser internes o externes. Com a variant de les externes, hi ha, a més, les finals de l’enunciació.

a) Les finals internes s’integren generalment en el predicat de l’oració principal, bé com a adjunts, bé com a complements verbals o bé com a atributs. En T’ho explicaré perquè ho entenguis, la final s’adjunta al predicat t’ho explicaré i assenyala una circumstància relacionada amb el que expressa aquest predicat (el propòsit que es pretén aconseguir); en Això servirà perquè et donin el títol, la final actua com un complement seleccionat pel verb servir, i en Això és perquè et donin el títol, és l’atribut de l’oració copulativa.GIEC

Les finals internes també poden aparèixer dins un sintagma nominal o adjectival, com en un requisit perquè et donin el títol i una proposta útil perquè prenguin en consideració el projecte. Les construccions amb sentit final també poden relacionar-se amb alguns quantificadors com massa, molt o prou: Estava massa excitat perquè li pogués fer efecte la til·la.

b) Les finals externes ocupen una posició oracional perifèrica, anteposades a l’oració a la qual s’adjunten, posposades o en posició parentètica: Per a comprar la casa, els veïns necessitaran més diners; Els veïns necessitaran més diners, per a comprar la casa; Els veïns, per a comprar la casa, necessitaran més diners. En aquests casos, la final aporta una informació coneguda o que l’emissor presenta com a coneguda o previsible.

c) Les finals de l’enunciació expressen el propòsit amb què l’emissor fa l’acte de parla: Perquè ho sàpigues, no n’havia sentit ni una paraula, d’aquest tema; Per ser-te sincer, sí que ho necessito; Per no allargar-me més, la història tingué un final feliç. En aquests casos, la final no modifica pròpiament l’oració a què s’adjunta sinó l’acte de parla i, per això, en els exemples anteriors és possible afegir-hi un verb de dicció que expliciti l’acte de parla que modifica la construcció final: Perquè ho sàpigues, et confessaré que no n’havia sentit ni una paraula, d’aquest tema; Per ser-te sincer, et diré que sí que ho necessito; Per no allargar-me més, anunciaré que la història tingué un final feliç.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona