7. La composiciˇ i altres processos de formaciˇ de mots

7.4.2 La reduplicacióacr˛nim
composiciˇ
compost
compost culte
mot creuat
reduplicaciˇ
sigla
truncament

La reduplicació és un procediment de formació de mots a partir de la repetició d’una base fonològica (com la m en el mot infantil mam ‘aigua’ o la p en el nom propi usat amb caràcter afectuós o familiar Pep) o d’una base morfològica (com ning en ning-ning ‘so d’una campaneta’ o xano en xano-xano ‘a poc a poc’). Com mostren els exemples anteriors, les bases dels mots obtinguts per reduplicació són majoritàriament onomatopeies, mots de caràcter expressiu o propis del llenguatge infantil o bé emprats amb caràcter afectuós o familiar.

a) Per reduplicació d’una consonant s’obtenen mots monosil·làbics (mam, Pep, quec) o bisil·làbics (Nani, nyanyo, nyonya). En els mots bisil·làbics, la vocal final es pot identificar sovint amb la marca de gènere (nyanyo, nyonya, queca). En altres casos es reduplica una síl·laba d’un mot de base, com en papa (de pare).

b) Quan el mot de base és un monosíl·lab, la reduplicació de la síl·laba pot ser completa, com en bobò (de bo), o parcial, com en cocou i quicou (de ou). A partir de certes onomatopeies monosil·làbiques com crac, meu o pam s’obtenen formes com catacrac, marrameu i patapam.

c) La reduplicació de bases morfològiques en uns casos és de tipus onomatopeic, com gloc-gloc (‘soroll d’un líquid en sortir d’una ampolla de coll estret’), nyic-nyic (‘soroll desagradable i insistent’) o rum-rum (‘soroll confús’).OIEC En altres ocasions, la formació és de tipus expressiu, com el nom poti-poti (‘desori’) o l’adverbi leri-leri (‘a punt de’), en què la base no existeix com un mot independent, o la interjecció de burla elis elis. En alguns mots, la reduplicació presenta variació vocàlica: flist-flast (‘soroll de dues bufetades que es venten l’una darrere l’altra’), pim-pam (‘soroll de dos cops secs, trets, explosions, etc., consecutius’), tic-tac (‘soroll del mecanisme d’un rellotge’), ziga-zaga (‘línia en forma de Z’).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciˇ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona