6.4.5 Els prefixos de quantitatafix derivatiu
base lèxica
conversió
derivació
prefix
sufix
sufix lèxic
sufix valoratiu

Els prefixos que expressen quantitat poden fer referència a un nombre o a una quantitat imprecisa. Tenen un origen culte (llatí o grec) i s’adjunten tant a bases nominals com a bases procedents d’adjectius relacionals, com recull i exemplifica el quadre 6.13

a) Els prefixos numerals expressen quantitats referides a nombres, com uni- o mono- (‘un’), bi- o di- (‘dos’), tri- (‘tres’) i quadri- o tetra- (‘quatre’), tenen valor cardinal: unipersonal, monopatí, bisexual, bicampió, diàcid, tridimensional, trisetmanal, quadridimensional, tetraxial. S’hi pot afegir, amb valor fraccionari, semi- (‘mig’) en mots com semicercle o semicorxera, per bé que és més productiu com a prefix de grau amb el significat d’incompleció. Els prefixos uni-, mono­-, bi- i tri- poden formar mots que complementen un altre nom com fa un adjectiu, però no concorden amb el nom, com ara uniflor en planta uniflor, monobloc en aixeta monobloc, bipartit en govern bipartit, tricúspide en vàlvula tricúspide.

Molts dels elements que expressen quantitats numèriques només apareixen en cultismes o amb bases cultes (quinquagenari, quinquagèsim; icosaedre, icosandre) i sovint s’utilitzen exclusivament en els llenguatges d’especialitat. Amb el valor de semi-, trobem també hemi- en cultismes o amb bases cultes: hemicicle, hemisferi, hemistiqui.

Un cas especial d’elements de valor numeral és el de les bases cultes emprades en el sistema internacional d’unitats, que s’adjunten a bases nominals que expressen unitats de mesura (com ara gram, metre o volt) i formen els múltiples i submúltiples corresponents a les potències decimals d’aquelles unitats de mesura: quilòmetre, megahertz, mil·límetre, microgram.

b) Per a designar una quantitat múltiple i imprecisa d’elements, es disposa dels prefixos multi-, pluri- i poli-: multiconfessional, multiprocessador, pluridisciplinari, pluriocupació, policlínica, poliesportiu. El prefix multi- pot formar adjectius a partir d’una base nominal (multibanda en sensor multibanda).

Són propis dels llenguatges d’especialitat altres elements que expressen una quantitat indefinida. Es tracta de pan-, holo- i omni-, que fan referència a la totalitat, o oligo- i pauci-, que designen una quantitat escassa d’elements: panarquia, pancatalà, holòmetre, omnidireccional, omnívor, oligoelement, oligopoli, pauciflor. A aquest grup s’hi poden afegir minus-, plus- o nul·li-: minusvàlua, pluspetició, nul·lípar.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona