6.4.7 Els prefixos marcadors de reflexivitat o de reciprocitatafix derivatiu
base lèxica
conversió
derivació
prefix
sufix
sufix lèxic
sufix valoratiu

Hi ha una sèrie de prefixos que indiquen que l’acció expressada per la base lèxica és reflexiva (auto-) o recíproca (entre- i inter-), com es mostra en el quadre 6.15.

a) El prefix auto- aporta significat reflexiu. Per això, generalment el trobem adjuntat a bases verbals transitives, com en autocitar-se, autocompadir-se, autodestruir-se, automutilar-se, autoretratar-se o autosuggestionar-se. El valor reflexiu dels verbs transitius s’obté amb la presència d’un pronom reflexiu, sovint reforçat pel sintagma a un mateix. Aquest prefix també es combina amb bases nominals relacionades amb verbs transitius que admeten el prefix. El mot autocensura, per exemple, s’adjunta a la base nominal censura, relacionada amb el verb autocensurar-se. Ocorre semblantment en autopropulsió, autoretrat, autoservei o autosuggestió, noms que existeixen al costat dels verbs autopropulsar-se, autoretratar-se, autoservir-se o autosuggestionar-se.

D’altra banda, aquest prefix també apareix amb algunes bases adjectivals, com en autodidàctic o autosuficient.

Hi ha alguns verbs que consten del prefix auto-, tot i que poden aparèixer sense el pronom reflexiu, com ara els verbs transitius autofinançar i autogestionar. En aquests casos, el verb es forma a partir d’un nom que conté el prefix i, per això, no té valor reflexiu. Així, autogestionar l’empresa significa ‘aplicar o practicar l’autogestió a l’empresa’.

b) Amb els prefixos entre- i inter- es pot expressar simetria o reciprocitat: amb bases verbals podem trobar els dos prefixos (entrebatre’s, entredevorar-se, entremirar-se; intercanviar-se, interconnectar-se, interrelacionar-se), però només amb inter- trobem aquest valor amb bases adjectivals (interbancari, intercomarcal, interconfessional) i nominals, algunes de les quals estan relacionades amb verbs (interacció, interrelació). Amb verbs com entreteixir o interconnectar, la simetria o reciprocitat es pot donar en el complement directe: La fada entreteixia fils d’or i fils de seda; Interconnectarem totes les xarxes socials (les unes amb les altres).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona