6.6 Annex 1: Quadres de sufixos més freqüentsafix derivatiu
base lèxica
conversió
derivació
prefix
sufix
sufix lèxic
sufix valoratiu

Els quadres 6.17, 6.18 i 6.19 recullen els sufixos lèxics i valoratius esmentats en aquest capítol tenint en compte la categoria lèxica del mot resultant i de la base lèxica a la qual s’adjunten: nominal, adjectival, verbal, adverbial, preposicional, numeral o participi. Això fa que un mateix sufix aparegui repetit si es combina amb bases de categories diferents o si dona lloc a mots de categories distintes. S’hi inclouen entre parèntesis les variants principals.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona