6.7 Annex 2: Quadres de prefixos més freqüentsafix derivatiu
base lèxica
conversió
derivació
prefix
sufix
sufix lèxic
sufix valoratiu

Els quadres 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25 i 6.26 recullen els prefixos més importants esmentats en aquest capítol en les combinacions més habituals, tenint en compte la classe de prefix i la categoria lèxica de la base lèxica a la qual s’adjunten i del mot resultant: nominal, adjectival o verbal.


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona