5.1 Introduccióaspecte verbal
desinčncia verbal
increment incoatiu
mode verbal
temps
verb defectiu
vocal temātica

El verb és una categoria que pot manifestar variacions morfològiques relacionades amb el temps, l'aspecte i el mode verbals, d'una banda, i la persona i el nombre, de l'altra, cosa que li permet concordar amb el subjecte oracional. Els verbs es classifiquen en predicatius (com fer) i no predicatius (com el copulatiu estar o els quasicopulatius com estar, semblar, romandre, esdevenir, resultar o fer-se).

El verb està format per un radical al qual es poden afegir marques flexives que poden correspondre a les propietats gramaticals de la persona, el nombre, el temps, l’aspecte, el mode i la conjugació.GIEC Les formes simples cantàvem i cantar, per exemple, es poden segmentar com mostra la taula 5.1.

Taula 5.1
Constituents morfològics del verb


Les formes verbals finites o personals simples estan formades pel radical, el morfema de conjugació i les desinències verbals, que corresponen al morfema de temps (que inclou, si n’hi ha, les marques d’aspecte i mode) i al morfema de persona (que inclou el de nombre).

Les formes verbals no finites o no personals no tenen morfemes de temps, mode ni persona. Tenen les marques aspectuals -r en l’infinitiu (cantar), -nt en el gerundi (cantant) i -d- (o -t) en el participi, el qual té marques de gènere i de nombre (cantat, cantada, cantats, cantades).

En aquest capítol, ens ocupem de les marques flexives verbals (persona i nombre, conjugació i temps, mode i aspecte), dels models de conjugació regular i de les principals irregularitats verbals.GIEC

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona