5.5.3 Verbs amb alternances en la vocal temàticaaspecte verbal
desinčncia verbal
increment incoatiu
mode verbal
temps
verb defectiu
vocal temātica

Els verbs escriure, tenir (o tindre), venir (o vindre) i viure, i els derivats d’aquests verbs, es comporten en general com els verbs de la segona conjugació, però presenten en alguns casos la vocal temàtica i pròpia de la tercera conjugació.

D’acord amb el model de la tercera conjugació, tots aquests verbs presenten la vocal temàtica i en la primera i segona persona del plural del present d’indicatiu (i en la segona persona del plural de l’imperatiu, si hi coincideix) i en el gerundi. Els verbs tenir i venir, a més, tenen la vocal temàtica i en la variant principal de l’infinitiu. El quadre 5.19 recull les formes d’aquests verbs que presenten la vocal temàtica i.

El verb escriure també presenta la vocal temàtica i en el paradigma no velaritzat del passat simple i de l’imperfet de subjuntiu, com recull el quadre 5.20, que també inclou les formes amb la vocal temàtica e, que es manté en les formes velaritzades.Una altra mena d’anomalia apareix en el verb anar, que té dos radicals que provenen de dos ètims diferents i pertanyen a conjugacions distintes. D’una banda, el radical començat per v, que segueix el model de la segona conjugació i que s’usa en les formes amb accent en el radical dels presents d’indicatiu i subjuntiu i de l’imperatiu. De l’altra, el radical an, que apareix en la resta del paradigma i segueix majoritàriament el model de la primera conjugació. El quadre 5.21 mostra els temps verbals que presenten alternança de radical.

Quadre 5.21
Temps del verb anar amb alternança de radical

Les formes de futur i de condicional, a més, prenen la vocal temàtica i, pròpia de la tercera conjugació, com recull el quadre 5.22.

Quadre 5.22
Temps del verb anar amb vocal temàtica i

En parlars septentrionals, a més, el futur i el condicional adopten el radical vocàlic i-, que coincideix amb el de la vocal temàtica dels verbs de la tercera conjugació: 1sg iré, 2sg iràs, etc.; 1sg iria, 2sg iries, etc.

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona