4.5.1 Els noms i els adjectius invariables quant al nombregènere
nom defectiu
nombre

Són invariables quant al nombre alguns noms amb el singular acabat en [s].GIEC No obstant això, cal diferenciar els que no canvien en la pronúncia ni en la forma gràfica dels que en l’escriptura afegeixen una -s a la forma del singular per a generar-ne el plural, tot i ser invariables en la pronúncia. Els que ortogràficament acaben en s no presenten variació gràfica (el llapis ‑ els llapis, el dilluns ‑ els dilluns); en canvi, els que acaben el singular en ç (i són femenins) o en x afegeixen una -s en la forma del plural: la falç ‑ les falçs, l’índex ‑ els índexs.

La tendència a diferenciar el singular del plural i l’analogia respecte dels mots acabats en sibilant que admeten un plural en -os expliquen la formació de plurals no acceptables en els registres formals del tipus llàpissos (per llapis), dillunsos (per dilluns) i dijousos (per dijous). n

Són també invariables els noms compostos que tenen el darrer constituent morfològic flexionat en plural (i, per tant, gràficament acaben sempre en -s): comptagotes, guardamobles, milfulles, obrellaunes, paracaigudes, penja-robes, portaavions, rentaplats, somiatruites, trencaclosques.

Alguns d’aquests compostos, tot i que habitualment tenen la categoria de nom, poden actuar com a adjectius. Quan això s’esdevé, es comporten com a invariables quant al nombre i també quant al gènere: un feligrès rosegaaltars, una feligresa rosegaaltars, uns feligresos rosegaaltars, unes feligreses rosegaaltars.

Són molt escassos els adjectius invariables quant al nombre: un triangle isòsceles uns triangles isòsceles; una convidada llepafils unes convidades llepafils. A més d’aquests casos i d’algun altre d’acabat en -s (magriscolis, norris, prenys), són invariables quant al nombre adjectius manllevats, com ara beix, esport, light, marengo, multimèdia o unisex: uns mitjons beix, uns pantalons esport, begudes light, unes faldilles marengo, aparells multimèdia, perruqueries unisex.

Es poden afegir en aquest grup mots com antiboira o antirobatori, en la mesura que es tendeixen a tractar com a adjectius derivats de noms mitjançant el prefix anti- (fars antiboira, dispositius antirobatori, campanyes antitabac).


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat - Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona