1. Les vocals i la sílˇlaba

1.2 El sistema vocàlicLes vocals són sons que es produeixen amb vibració de les cordes vocals, per la qual cosa són sonores, i amb una modificació sense constricció de la posició de repòs de la cavitat bucal que determina el timbre vocàlic. Com a segments de major obertura i més perceptibles, les vocals constitueixen el nucli de la síl·laba i, com a tals, poden formar totes soles una síl·laba, com ocorre amb els mots monosil·làbics ah, eh, i, o, u.

Des del punt de vista articulatori, les vocals poden classificar-se atenent al mode d’articulació, és a dir, al grau d’elevació de la llengua (alta, mitjana, baixa), o al lloc d’articulació, és a dir, al grau d’avançament de la llengua (anterior, central, posterior), tal com s’indica en el quadre 1.1.

Quadre 1.1
El sistema vocàlic

a) Segons el mode d’articulació (grau d’elevació de la llengua), les vocals poden ser altes, baixes i mitjanes. Les vocals altes ([i], [u]) s’articulen amb el dors de la llengua més apujat, mentre que la vocal baixa [a] s’articula amb el dors més abaixat. Les vocals mitjanes s’articulen amb un grau d’elevació de la llengua intermedi, i poden realitzar-se com a obertes ([ɛ], [ɔ]), tancades ([e], [o]) i, en el cas dels parlars orientals, també com a neutra [ə].

b) Segons el lloc d’articulació (grau d’avançament de la llengua), les vocals poden ser anteriors ([i], [e], [ɛ]), que són les més avançades, posteriors ([u], [o], [ɔ]), que són les menys avançades, i centrals ([a], [ə]), que s’articulen amb un grau d’avançament intermedi.

La distribució de les vocals presenta diferències significatives segons que es trobin en síl·laba tònica o en síl·laba àtona i constitueix un dels trets que permeten diferenciar parlars.

 

apartat següent


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona