1.4 Els fenòmens vocàlicscoda (silˇlābica)
diftong
hiat
nucli silˇlābic
obertura silˇlābica
reducciķ vocālica
sílˇlaba
triftong
vocal

Quan hi ha una vocal en contacte amb una semivocal dins d’un mateix mot, es produeix un diftong. Semblantment, el contacte d’una vocal amb dues semivocals dona lloc a un triftong i el de dues vocals dona lloc a un hiat. Si la concurrència es produeix entre mots, a més, pot donar lloc a l’elisió d’una de les vocals.


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat - Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona