2.3.4 La geminació de la consonant oclusiva dels grups /bl/ i /ɡl/africada
consonant
fricativa
lateral
nasal
obstruent
oclusiva
rōtica
semivocal
sonant

En la major part dels parlars orientals i nord-occidentals, la consonant oclusiva dels grups /bl/ i /ɡl/ pot presentar geminació de la consonant oclusiva quan es troben darrere de vocal accentuada en posició final del radical, tant si van seguits d’una marca flexiva o un sufix (cobla, rebló [bbl]; arreglen, reglatge [ɡɡl]) com d’una vocal de suport (doble, poble [bbl]; regle, segle [ɡɡl]). Els derivats d’aquests mots i les seves formes flexionades es comporten de la mateixa manera, encara que aquest grup no es trobi immediatament després de l’accent: coblaire, publicar, poblet, doblarem [bbl]; arreglessin, reglament [ɡɡl].

En altres parlars és freqüent l’ensordiment de la consonant oclusiva d’aquests grups, amb geminació o sense, quan segueixen una síl·laba tònica o en derivats i formes flexionades: poble, amable [ppl]/[pl]; segle, regla [kkl]/[kl]; poblet, població [pl]; reglar, reglament [kl]. Aquest ensordiment s’evita en els registres formals. n

No hi ha, en general, geminació ni ensordiment de la consonant oclusiva en altres contextos, això és, en posició pretònica, quan no es tracta de formes derivades dels mots que fan geminació i quan el grup no es troba en el límit del morfema: oblidar, ablació; negligir, aglà.

Aquests processos no es donen en la part més meridional de l’oriental i del nord-occidental ni en valencià, en què la /b/ i la /ɡ/ es pronuncien com a aproximants ([β] i [ɣ], respectivament).

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona