2.3.7 L'assimilació de mode d'articulacióafricada
consonant
fricativa
lateral
nasal
obstruent
oclusiva
rōtica
semivocal
sonant

Les consonants oclusives poden adoptar el mode d’articulació de la consonant lateral o nasal següent si tenen el mateix lloc d’articulació, cosa que dona com a resultat una lateral o una nasal geminades. Aquesta assimilació té lloc entre mots (pot lamentar [ll], líquid llefiscós [ʎʎ], pot nedar [nn], hàbit morbós [mm], maleït nyu [ɲɲ], cap mirall [mm]) i dins el mot en contextos morfològics diversos: entre el clític i el mot en què recolza (permet-ne [nn], promet-me [mm], admet-la [ll]), entre les bases d’un mot compost (pitnegre [nn], capmoix [mm]) i en el límit entre afix i base (admirar, submarí [mm]).

El procés explica que en posició interior de mot resultin forçades les seqüències d’oclusiva seguida de nasal o lateral amb un lloc d’articulació diferent: atles, atlàntic [ll], ètnic, vietnamita [nn], ritme, setmana [mm], bitllet, butlletí [ʎʎ].

També es produeix assimilació de nasalitat en el grup gràfic gn en posició interior de base o afix: agnòstic, assignar, benigne [ŋn].

En certs mots patrimonials, la lateral palatal [ʎ] o l’alveolar [l] es pronuncien geminades i s’escriuen amb les grafies tll i tl, respectivament: ametlla/ametla, batlle/batle o vetllar/vetlar. La pronúncia palatal  [ʎʎ] és pròpia del central, el septentrional i el nord-occidental; la pronúncia alveolar [ll] és pròpia del valencià, el tortosí i el baleàric. Són igualment acceptables les dues pronunciacions en els parlars en què són pròpies.

L’assimilació no es produeix, en canvi, quan les consonants implicades no tenen el mateix lloc d’articulació i quan no hi ha una oclusiva dental implicada: cap nen [bn], abnegat [bn], lloc marroquí [ɡm].

En mallorquí i menorquí, l’assimilació de mode d’articulació té un caràcter més general que en la resta de parlars i afecta, a grans trets, qualsevol consonant seguida d’una altra consonant que es produeixi amb menys constricció que la primera (excepte en el cas d’obstruent seguida de sibilant), independentment del lloc d’articulació de les dues consonants implicades. D’altra banda, aquestes assimilacions de mode sovint impliquen també una assimilació de lloc d’articulació, de manera que hi ha assimilació total: puc nedar [nn], puc llegir [ʎʎ]; dos llits [ʎʎ], dos rius [rr]; un llit [ʎʎ], un iot [jj]
. També és freqüent en aquests parlars l’assimilació de la r a la lateral següent en posició interior de mot: parlar, perla [ll]; perllonga [ʎʎ]. Aquesta darrera assimilació s’evita en els registres formals
. n

 

apartat següent 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona