2.4 Annex. Les consonants: símbols fonètics i grafiesafricada
consonant
fricativa
lateral
nasal
obstruent
oclusiva
rōtica
semivocal
sonant

En els quadres annexos, s’inclouen les consonants acompanyades dels símbols de l’Associació Fonètica Internacional i de les grafies amb què habitualment es representen. Diferenciem les consonants bàsiques del català (quadre 2.7) i altres sons no fonemàtics o poc freqüents, que només afecten certes paraules, generalment manlleus, o certs parlars (quadre 2.8). S’hi expliciten pronúncies específiques d’alguns parlars.

Els símbols que representen les consonants poden portar diacrítics; en aquesta gramàtica, s’empren els que indiquen caràcter dental (  ̪ ) i doble articulació o africació ( ͡     ), i el que indica endarreriment del lloc d’articulació (  ̠ ).Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona