1.1 Introducciócoda (silˇlābica)
diftong
hiat
nucli silˇlābic
obertura silˇlābica
reducciķ vocālica
sílˇlaba
triftong
vocal

Les vocals són sons que s’articulen quan l’aire expirat surt sense cap constricció, a diferència del que ocorre amb els sons consonàntics.GIEC En la producció de les vocals, vibren les cordes vocals i es modifica la forma de la cavitat bucal segons el grau d’elevació i d’avançament de la llengua. Així, diem que en La Carme dorm la /ɔ/ de dorm és una vocal mitjana oberta i posterior, mentre que la /a/ de Marc és una vocal baixa i central. Cal tenir en compte que en català el sistema vocàlic en síl·laba àtona és més reduït que el sistema vocàlic en síl·laba tònica.

Les vocals i les consonants s’agrupen en síl·labes. Malgrat que les característiques fonètiques de la síl·laba són difícilment delimitables, la síl·laba té una clara realitat psicològica: els parlants reconeixen sense gaires dificultats el nombre de síl·labes de què consta un mot i els límits entre les síl·labes, així com les síl·labes que són acceptables o inacceptables en la seva llengua. D’altra banda, hi ha molts processos fonològics que depenen de la posició que ocupen els segments en el marc de la síl·laba.

Actualitzaciķ: 27/03/2019


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat - Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona