Quadre 11.6

Contextos de relació possessiva sense possessiu

Context

Exemples / Comentaris d’ús

Nom d’una part del cos o propietat inherent


Ha tret el cap per la finestra i ens ha saludat
Té els ulls blaus
El Lluís ha perdut completament el seny
No li ha vist la cara

Amb parts del cos que es poden moure voluntàriament o propietats de l’individu en sentit ampli. En certs casos, la relació possessiva l’expressa un pronom de datiu.

Nom d’un objecte de l’esfera personal

 

L’Elvira ha perdut el rellotge (i també el seu rellotge)

Si apareix el possessiu es remarca el posseïdor enfront d’altres.

Nom de parentiuParla amb la mare (i també amb la teva/teua mare)

Amb possessiu si la relació possessiva no és clara contextualment.

Nom de part d’un tot

Ella duu la comptabilitat del restaurant i ell s’encarrega de la cuina

Nom deverbal

Nom de representació

La mestra, després de llegir l’exercici, ha destacat que la redacció era bona
La fotografia del parc i el quadre són de la mateixa època