Quadre 12.9

Els quantificadors universals

Forma

Exemples / Comentaris d'ús

tot, tota, tots, totes


Ha plogut {tot el dia / tota la setmana}
Ja han sortit {tots els participants / totes les participants}
Els participants han sortit tots
Tot li semblava bonic

Especifica un sintagma nominal o equivalent. Pot aparèixer separat del sintagma que modifica. Tot pot funcionar com a pronom.

tot, tota

 

{Tot individu / Tota persona} té dret a viure en llibertat

Especifica un nom comptable singular i té sentit distributiu.

tothom

 

Tothom hauria de conèixer les seves limitacions

Pronom referit a persones.

cada
Em truca {cada dia / cada dues hores}

Especifica un nom comptable en singular o un sintagma nominal format per un cardinal seguit d’un nom en plural.

cadascun, cadascuna
cada un, cada una


 

{Cadascun dels afectats / Cadascuna de les afectades} rebrà una indemnització
He escrit una carta a {cada un dels jugadors / cada una de les jugadores}

S’enllacen amb el nom amb la preposició de.

cadascú
cada u

 

Cadascú té les seves idees
Cada u pot fer el que vulgui

Pronoms referits a persona.

ambdós, ambdues
sengles

 

{Ambdós projectes / Ambdues propostes} són viables
Obsequiaren aquelles noies amb sengles llibres

Propis dels registres formals.