Quadre 13.1

Classificació dels pronoms personals, adverbials i neutre segons la tonicitat

Tipus

Primera persona

Segona persona

Tercera persona

No personals

Fort

jo, mi
nosaltres

tu
vosaltres
vostè, vostès, vós

ell, ella
ells, elles
si

Feble

em (me, ’m, m’)
ens (nos, ’ns)


et (te, ’t, t’)
us (vos)


el (lo, ’l, l’), la (l’)
els (los, ’ls), les
li, els (los, ’ls)
es (se, ’s, s’)

en (ne, ’n, n’)
hi
ho