Quadre 13.8

Variants de les combinacions amb el pronom de datiu de tercera persona singular

Combinacions sense hi

Combinacions amb hi

 Li’l compraré (, el pis, al teu amic)
        Li la regalaré (, la maleta, al teu amic)
            Li’ls regalaré (, els llibres, al meu amic)
              Li les regalaré (, les maletes, al teu amic)

 L’hi compraré
La hi regalaré
 Els hi regalaré
  Les hi regalaré