Quadre 14.2

Complements del sintagma preposicional

Tipus de complement

Exemples / Comentaris d'ús

Sintagma nominal

Diumenge anirem a la platja
Parlaven de mi

Sintagma adjectival

Donem la competició per perduda

La preposició introdueix un predicatiu.

Sintagma adverbial

La collita d’enguany ha sigut molt bona
Vine cap aquí!

Amb adverbis temporals o demostratius.

Sintagma preposicional

L’esperaven des d’abans de dinar
Em vigila des de darrere de la porta

Oració subordinada substantiva

Vaig sortir sense que em veiessin
Parleu sense cridar