Quadre 14.3

Funcions del sintagma preposicional

Funció

Exemples / Comentaris d'ús

Complement preposicional

- complement de règim


- complement del nom
- complement de l'adjectiu
- complement de l'adverbi
- complement de preposicióPodeu comptar 
amb mi
Això depèn de les circumstàncies
Confia molt en la seva germana
Portaré una ampolla de vi
És una persona fidel a la seva paraula
Va actuar contràriament als seus principis
Des de dalt de la torre teniu una vista preciosa

Complement indirecte

Complement directeHem de donar la informació als socis

M’han convidat a mi, però no puc anar-hi

Amb la preposició a. El complement directe té un ús restringit. [+]

Adjunt

- adjunt del predicat

- adjunt oracional

 


Treballa a l’Ajuntament
La Maria s’ha tapat amb una manta
Arribarem cap a les cinc
Pel que fa a aquest problema, ja està resolt

Atribut

L’Albert és a la cuina
Els avis eren d’Alacant
Aquest paquet és per a la mare

Predicatiu

El Marc treballa d’infermer