Quadre 13.12

Principals funcions que substitueix el pronom feble ho

Funció

Constituent pronominalitzat

             Exemples / Comentaris d’ús

Complement directe

pronoms demostratius
açò, això i allò

             Això no m’agrada, però ho accepto

subordinada substantiva

             Li vaig dir que callés, però no ho va fer

pronoms indefinits
quelcom i res

            

Si un vol quelcom, ho pot obtenir
Si necessiteu res, agafeu-ho

Atribut

sintagma adjectival

             No sé si és boig, però ho sembla
Estava malalt, però ara ja no ho està

sintagma preposicional

             Aquest got és de vidre, però aquell altre no ho és

sintagma adverbial

             Ella també ho és, així

sintagma nominal
o subordinada substantiva

             Li vaig preguntar si era metge i em va dir que no ho era
Voler és poder i sempre ho serà

Clític lexicalitzat

            

Volien anar a la Patagònia, però no van poder fer-ho
Tots dos eren a l’atur i s’ho van passar malament

Amb el verb fer i amb altres verbs amb què forma una unitat.