Quadre 11.3

Els possessius tònics

Persona

Masculí singular

Femení singular

Masculí plural

Femení plural

1sg

2sg

3sg

1pl

2pl

3pl

meu

teu

seu

nostre

vostre

seu
llur

meva (meua)

teva (teua)

seva (seua)

nostra

vostra

seva (seua)
llur

meus

teus

seus

nostres

vostres

seus
llurs

meves (meues)

teves (teues)

seves (seues)

nostres

vostres

seves (seues)
llurs