Quadre 17.3

Construccions amb un verb intransitiu

Tipus de construcció

Exemples / Comentaris d'ús

Intransitiva pura

Els nens dormien plàcidament
Demà plourà
Els dos germans s’estimen molt

Sense subjecte en els verbs meteorològics. S’hi inclouen els predicats simètrics.

Amb acusatiu intern

Sempre vesteixen un uniforme molt afavoridor

Amb complement indirecte

Telefonaré als avis de seguida
A la Marta, li va agradar molt el regal

Principalment, amb verbs psicològics.

Amb pronom lexicalitzat

Amb aquestes ulleres no hi veig

Només amb alguns verbs de percepció.

Amb complement de règim

Aquesta nit he pensat en l’examen
El Joan no s’avé amb la seva cunyada

Amb complement locatiu

El meu veí treballa a Brussel·les